Introductie

De komende jaren verdubbelt het aantal 80+ers, terwijl het budget voor de zorg niet meegroeit. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen leveren, moeten zorgorganisaties in de ouderen- en thuiszorginstellingen blijven investeren in goede faciliteiten. Zorgaanbieders krijgen echter steeds meer moeite om de financieringen voor toekomstgerichte bouw of verbouwingen rond te krijgen.

De uitgifte van obligaties kan uitkomst bieden en is een flexibel financieringsinstrument dat door elke zorginstelling zou kunnen worden ingezet. Voor zorginstellingen die kiezen voor deze financieringsvorm kan het kwaliteitskeurmerk van de NL Zorgobligatie voor (aanvullende) financiering zorgen. Hiernaast hebben zorginstellingen met het NL Zorgobligatie- keurmerk de zekerheid dat de financieringsroute voldoet aan alle (actuele) wettelijke eisen om tot de uitgifte van obligaties te komen.


De Vereniging NL Zorgobligatie

Organisaties die hun financiering willen organiseren met het NL Zorgobligatie model worden lid van de vereniging. Hierdoor krijgt de zorginstelling de toegang tot de begeleiding die het nodig heeft om tot de uitgifte van obligaties te komen. De organisatie kan gebruik maken van de ervaring en expertise die is opgedaan door de andere leden en op deze wijze wordt het keurmerk NL Zorgobligatie geborgd. Een team van vaste begeleiders (juridisch, fiscaal, accounting, treasury, communicatie, etc.) zorgen voor een gedegen ondersteuningsstructuur.

De VNLZ heeft als taak: ­ Het bewaken van het NL Zorgobligatie- label en deze blijven actualiseren en ontwikkelen, rekening houdend met (nieuwe) wettelijke kaders en eisen uit de markt. Het doel daarbij is om het ‘keurmerk NL Zorgobligatie’ uit te bouwen naar een kwaliteitskeurmerk dat herkenbaar is in de markt. 

Introductie emissie

Het document introductie NL Zorgobligatie geeft een goede inleiding op de achtergrond, de keuzemogelijkheden voor een emissie van de NL Zorgobligatie en het voorbereidingsproces om tot een emissie te komen.